Varför nolltaxa?

  • Självständig ungdom

    Ungdomar idag är beroende av kollektivtrafiken för att kunna leva sina liv. För att ta sig till skolan, för att träffa sina vänner och för att kunna ha en aktiv fritid. Men när denna frihet villkoras av möjligheten till att kunna betala hutlösa biljettpriser blir de helt beroende av sina föräldrars inkomst. En avgiftsfri kollektivtrafik är därför nödvändig för att barn och unga ska kunna leva självständiga liv.

  • Trygghet

    Hur trivsamt är det att åka i en kollektivtrafik där du alltid blir kontrollerad och riskerar att bli klämd i en biljettspärr varje gång du ska resa? Trivseln, tillgängligheten och känslan av trygghet skulle öka enormt om vi istället hade en avgiftsfri kollektivtrafik, fri från spärrar och biljettkontrollanter.

  • Rätten till staden

    I en stad som är så stor till ytan som Stockholm är, så är rätten till staden viktig. Det går inte att leva, bo och jobba i en storstad utan tillgång till kollektivtrafik. Det är mer att betrakta som en rättighet än någon lyxkonsumtionsvara. Det är bisarrt att behöva betala tusen kronor i månaden, bara för att kunna existera i Stockholm. Vill vi ha en trivsam, rättvis och jämlik stadsmiljö är därför avgiftsfri kollektivtrafik nödvändig.