Varför nolltaxa?

Vi kommer snart fylla på med argument här.

Om vi är det minsta intresserade av att sänka våra utsläpp av växthusgaser så är att förbättra, reparera och bygga ut lokal kollektivtrafik – samt att göra den avgiftsfri – en av de enklaste och lägst hängande frukterna vi har till hands.

Greta Thunberg