Finansiering

Hur ska vi betala för kollektivtrafiken?

Skattefinansierad avgiftsfri kollektivtrafik betyder att fler är med och betalar, vilket gör att det blir en bra affär för de flesta kollektivtrafikanter. Detta gäller då vi helt enkelt växlar avgifterna mot landstingsskatt.

Runt om i världen finns det också många andra smarta sätt att finansiera kollektivtrafik på: i Frankrike används en speciell arbetsgivarskatt, i Barcelona är fastighetsskatten med och betalar och på flera håll räknas det på modeller för hur turister kan få vara med och betala.

Genom att gå över till skatt – som betalas efter förmåga – istället för platta avgifter så blir finansieringen också mer stabil. Exakt hur nolltaxan skulle se ut i olika svenska städer är det svårt att veta – det kanske kommer finnas ännu smartare modeller.