Välj län och lön och se hur mycket du skulle spara på avgiftsfri kollektivtrafik!

SEK
Så har vi räknat

Data om hur mycket varje län får in via biljettintäkter i kollektivtrafiken är hämtad från Trafikanalys, rapporten Lokal och regional kollektivtrafik 2012 (sid 51). Länk

Data om hur mycket varje län får in via landstingskatt är hämtad från SCB. Länk

Data om hur många procent varje län har i landstingskatt är hämtad från WikiPedia. Länk

Data om vad månadskorten kostar i varje län är hämtad från Råd&Rön. Länk

Data om vad genomsnittsbilen kostar per månad är hämtad från Konsumentverket. Länk

Ekvationen är som följer:

  • Biljettintäkter/skatteintäkter = X
  • X * skattenivå = Y (skattehöjning i procent)
  • Y * beskattningsbar inkomst = Z (skattehöjning i kronor)
  • Månadskortspris - Z = Pengar i fickan. :)

En del län har olika priser på åkkort som bara gäller i en del av länet eller hela länet. Detta har vi inte tagit hänsyn till i denna uträkning utan vi har räknat utifrån det kortpriset som gäller i hela länet och som Råd&Rön redovisat.