Nu behöver vi er hjälp att få in nomineringar till utdelningen av Nolltaxepriset 2022.

Priset delas ut i samband med internationella Nolltaxedagen, som infaller varje år den första lördagen i mars, alltså 5 mars i år. Sista dag för att nominera är den 23 februari.

Nolltaxepriset ska delas ut till den eller dem som under året föredömligt gjort något eller några av följande; verkat för en avgiftsfri kollektivtrafik, arbetat för ökat inflytande över kollektivtrafiken för de som reser och arbetar i den, underlättat för avgiftsstrejkande, verkat för en öppnare och mer tillgänglig stad och/eller kollektivtrafik, motverkat övervakning och kontrollsystem av resenärer, bekämpat trafikmaktordningen.

Vem förtjänar att få det i år? E-posta sthlm@planka.nu med dina förslag!